Wiśniewska-Kin, M. . (2019) „«Momenty wychowawcze» w projektowaniu procesu kształcenia kulturowej kompetencji dzieci”, Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), s. 37–46. doi: 10.26881/pwe.2019.46.04.