Kruk, J. . i Pałka-Pilecka, M. (2019) „Problematyka relacji osobowych w ujęciu Janusza Korczaka w odniesieniu do wychowawców i nauczycieli. Rekonstrukcja teoretyczno-empiryczna”, Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), s. 58–69. doi: 10.26881/pwe.2019.46.06.