Jarosz, E. . (2019) „«Zakazuje się stosowania kar cielesnych». I co dalej? Nowoczesne strategie eliminacji przemocy w wychowaniu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), s. 7–17. doi: 10.26881/pwe.2019.47.01.