Dąbrowska, A. . i Kusztal, J. (2019) „Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców”, Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), s. 18–25. doi: 10.26881/pwe.2019.47.02.