Kalinowska, A. (2019) „Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), s. 70–84. doi: 10.26881/pwe.2019.47.07.