Kowalik-Olubińska, M. . (2019) „Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka”, Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), s. 85–93. doi: 10.26881/pwe.2019.47.08.