Wirkus, Łukasz (2019) „(Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko”, Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), s. 94–104. doi: 10.26881/pwe.2019.47.09.