Groenwald, M. . (2020) „Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 48(1), s. 7–17. doi: 10.26881/pwe.2020.48.01.