Kowalik-Olubińska, M. . (2020) „Od binarności do nowej fali – między modernizmem a postmodernizmem w nowej socjologii dzieciństwa”, Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), s. 81–90. doi: 10.26881/pwe.2020.49.07.