Nowak-Łojewska, A. (2020) „Z doświadczeń uczestników projektu THRIECE – perspektywa dziecka i dorosłego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), s. 103–114. doi: 10.26881/pwe.2020.49.09.