Kalinowska-Iżykowska, A. (2020) „Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna”, Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), s. 115–127. doi: 10.26881/pwe.2020.49.10.