Kruk, J. . (2020) „Uczenie się w środowisku i dla środowiska jako wymóg współczesności”, Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). doi: 10.26881/pwe.2020.50.01.