Kopciewicz, L. (2020) „Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się?”, Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). doi: 10.26881/pwe.2020.50.06.