Raszka, R. . (2020) „Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat”, Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). doi: 10.26881/pwe.2020.50.10.