Wykrzykowska, K. . (2020) „Wykorzystanie eksperymentu jako wprowadzenia w temat zajęć w przedszkolu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). doi: 10.26881/pwe.2020.50.11.