Klus-Stańska, D. (2020) „Konstruktywizm edukacyjny – niejednoznaczność, kontrowersje, dylematy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), s. 7-20. doi: 10.26881/pwe.2020.51.01.