Filipiak, E. . (2020) „Społeczne podstawy poznania i rozwoju – konstruktywizm społeczno-kulturowy Lwa S. Wygotskiego. Nowe odczytania, rekonstrukcje, tropy epistemologiczno-metodologiczne”, Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), s. 21–31. doi: 10.26881/pwe.2020.51.02.