Michalak, R. (2020) „Konstruktywistyczna perspektywa wczesnej edukacji przyrodniczej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), s. 99-113. doi: 10.26881/pwe.2020.51.08.