Kalinowska-Iżykowska, A. (2020) „Konstruktywistyczna dydaktyka w edukacji matematycznej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), s. 114–125. doi: 10.26881/pwe.2020.51.09.