Rzeźnicka-Krupa, J. (2020) „Konstruktywizm i pedagogika różnorodności w kontekście edukacji włączającej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), s. 153-166. doi: 10.26881/pwe.2020.51.12.