Wiśniewska-Kin, M. i Rybska, E. (2021) „Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), s. 38–49. doi: 10.26881/pwe.2021.52.03.