Jelinek, J. A. (2021) „Rozumienie przez dzieci 6-, 7- i 8-letnie występowania wody w gruncie”, Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), s. 50–63. doi: 10.26881/pwe.2021.52.04.