Nowak-Łojewska, A. . (2021) „Podążając śladem dziecięcego rozumienia świata społecznego. Uwagi na marginesie badań mozaikowych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), s. 64–81. doi: 10.26881/pwe.2021.52.05.