Dąbrowska, A. (2017) „Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 88–99. doi: 10.5604/01.3001.0010.5581.