Szatan, E. (2017) „Co dzieci myślą o muzyce? Interpretacja muzycznych i literackich treści utworu Sanctus w wypowiedziach dzieci”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 77–87. doi: 10.5604/01.3001.0010.5585.