Starego, K. (2017) „Krytyczna Świadomość Językowa i Pozytywna Analiza Dyskursu. Edukacyjne implikacje krytycznie zorientowanych teorii dyskursu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 56–67. doi: 10.5604/01.3001.0010.5588.