Zaworska-Nikoniuk, D. (2021) „«Obyś swoje dzieci uczył» – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19”, Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), s. 91–105. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6426 (Udostępniono: 25 maj 2022).