Zaworska-Nikoniuk, D. (2021) „«Obyś swoje dzieci uczył» – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19”, Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), s. 91–105. doi: 10.26881/pwe.2021.53.07.