Świdrak, E. (2021) „Przygotowanie dzieci do pobytu w żłobku w opinii rodziców i opiekunów w żłobkach”, Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), s. 120–134. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6428 (Udostępniono: 25 maj 2022).