Frankowiak, J. (2021) „Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci”, Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), s. 135–150. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6429 (Udostępniono: 25 maj 2022).