Kowalik-Olubińska, M. . (2021) „«Nie jesteś za młody, żeby zmieniać świat» – studium przypadku zjawiska dziecięcego aktywizmu klimatycznego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), s. 165–177. doi: 10.26881/pwe.2021.53.12.