Daszkiewicz, M. (2017) „Sprawozdanie ze wstępnego etapu działalności międzynarodowej sieci pracowników naukowych Educational Role of Language Network1”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 138–140. doi: 10.5604/01.3001.0010.5590.