Grzegórzek, M. (2017) „Charakterystyka postaci w szkole – między stereotypem a kreacją”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 123–134. doi: 10.5604/01.3001.0010.5591.