Wiśniewska-Kin, M. (2017) „Dziecięce zmagania z czasem. Wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9–10-letnie w kulturze szkoły polskiej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), s. 28–40. doi: 10.5604/01.3001.0010.5603.