Szymczak, J. (2017) „Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami”, Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), s. 50–60. doi: 10.26881/pwe.2017.38.04.