Helios, J. i Jedlecka, W. (2017) „Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie oświatowym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), s. 73–81. doi: 10.26881/pwe.2017.38.06.