Gulczyńska, A. i Wiśniewska-Kin, M. (2017) „Dyskurs edukacyjny w badaniach. Próba systematyzacji perspektyw badawczych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 7–20. doi: 10.5604/01.3001.0010.1994.