Daszkiewicz, M. (2017) „Personal experiencing of spoken English by Poles”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 33–41. doi: 10.5604/01.3001.0010.1996.