Kusiak-Pisowacka, M. (2017) „W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 42–53. doi: 10.5604/01.3001.0010.1997.