Nowak-Łojewska, A. (2017) „Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 54–64. doi: 10.5604/01.3001.0010.1998.