Kuszak, K. (2017) „Komizm w poezji dla dzieci. Jego rola i wartość edukacyjna”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 65–74. doi: 10.5604/01.3001.0010.1999.