Gillian, E., Ferensztajn, B., Franków-Czerwonko, B. i Paradowska, U. (2017) „The development of a Polish pre-literacy manual based on action research evidence”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 75–86. doi: 10.5604/01.3001.0010.2000.