Maj, A. (2017) „Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się”, Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 112–120. doi: 10.5604/01.3001.0010.2003.