Wasilewska, A. i Daszkiewicz, M. (2017) „Idee i projekty. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej «Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn» Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r”., Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), s. 124–127. doi: 10.5604/01.3001.0010.2004.