Kruk, J. (2022) „Możliwości wprowadzania Mindtoyness do wczesnej edukacji. Ewaluacja z perspektywy społeczno-organizacyjnej i badawczej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), s. 60–72. doi: 10.26881/pwe.2022.54.05.