Pilecka, M. (2022) „«Kiedy dzieci są niegrzeczne, nie wiem, co się zdarzyć może!» Obraz dzieci grzecznych i niegrzecznych w polskich piosenkach dziecięcych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), s. 160–173. doi: 10.26881/pwe.2022.54.13.