Rybska, E. i Błaszak, M. (2016) „Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka”, Problemy Wczesnej Edukacji, 32(1), s. 27–47. doi: 10.5604/01.3001.0008.5633.