Groenwald, M. (2016) „Widok z mojego okna na świat, który nas kształtuje – czytając książkę pod redakcją Teresy Sadoń-Osowieckiej «Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki»”, Problemy Wczesnej Edukacji, 32(1), s. 71–82. doi: 10.5604/01.3001.0008.5636.