Babicka-Wirkus, A. i Groenwald, M. (2018) „Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem”, Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), s. 95–104. doi: 10.26881/pwe.2018.40.09.