Jarosz, E. i Kurkowski, C. (2018) „«Tyłek nie szklanka» – o popularności kar cielesnych w wychowaniu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), s. 72–84. doi: 10.26881/pwe.2018.40.07.