Starego, K. (2017) „Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Idee wychowawcze Antona Makarenki w świetle filozofii i pedagogiki wspólnotowości”, Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), s. 40–49. doi: 10.26881/pwe.2017.39.04.